Afet Sonrası Acil Yerleşim Konutları: DORÇE 1999 Marmara Depremi, 2003 İran Bam Depremi, 2011 Van depremi ve 2020 Elazığ Depremi gibi birçok deprem sonrası, AFAD, Birleşmiş Milletler, JICA gibi kurumlar aracılığıyla afet yönetiminde aktif olarak yer alarak projeler tamamlamış, yardım ve bağışlarda bulunmuştur.

Prefabrik Moduler Çelik Donutların Depreme Dayanımı: Prefabrik modüler çelik yapılar farklı bölgelerin zemin yapısına uygun şekilde tasarlandığında deprem anında esnek ve hafif yapısı ile eğilir, deforme olur ancak yıkılması zordur. Bundan dolayı, deprem riski taşıyan bölgelerde, prefabrik modüler çelik yapıların mekân algılamaları iyileştirilerek; renk, doku, malzeme, ışık ve biçim gibi değişikliklerle alternatif olarak değerlendirilmelidir. Çeliğin deprem esnasında sağladığı esneklik sebebiyle, gelişmiş ülkelerde zemin yapısına uygun olarak tasarlanan ve fabrikada kalite kontrolü yapılarak üretilen Prefabrik Modüler Çelik yapılar ile yüksek katlı rezidanslar, konutlar, oteller vb. yapılmaktadır.

Mülteci Konutları: İnsanların göç ederek ülke ya da bölge değiştirmek durumunda kaldığı kitlesel nüfus hareketinin sonucu olarak, mültecileri belirli bir lokasyonda kabul etmek, gerektiğinde kalıcı ve geçici yaşam alanları sağlamak üzere inşa edilen yerleşim yerleridir. Mülteci Kentleri projelerini tamamlayan ve gerekli hizmetleri sağlayanlar; genellikle göç hareketinin güzergâhı üzerinde olan devletler, Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ya da sivil toplum kuruluşlarıdır.
Mülteci Kentleri için en çok tercih edilen yapı metodu prefabrik modüler çelik yapı sistemleridir. Bu yapıları üretecek firmanın yüksek bir üretim kapasitesi, organizasyon becerisi ve müteahhit kimliği ile anahtar teslim projeleri tamamlayabilmesi uluslararası kuruluşların ilgili inşaat ihalelerindeki öncelikli yeterlilik kriteridir.