Kurulum ve inşaat süreçleri tamamlanmış olan projenin devreye alınması özel teknik ekip ve gerektiğinde bağımsız yetkilendirilmiş üçüncü taraf kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilir. Ülkelerin farklı mevzuat ve standartlarına göre değişkenlik gösteren devreye alma gereksinimleri karşılanırken en üst seviyede adaptasyon ile eksiksiz ve izlenebilir bir şekilde yönetilmektedir.
Her bir elektronik ve mekanik sistemin devreye alınması sonrası performansları dijital ve analog olarak test edilmekte, süreç işveren ile ortak kullanılan platform üzerinden izlenerek kayıt altına alınmaktadır.

Son olarak; yapılan tüm testler ve devreye alınan sistemler proje bazlı CRB dosyaları ile elektronik doküman yönetim sistemi içerisinde saklanmaktadır.

image