DORÇE tasarım, üretim ve inşaat hizmetlerini geleneksel yöntemlerin yanı sıra Yapı Bilgi Modelleme sistemlerini (BIM) kullanarak çağımızın gerektirdiği şekilde gerçekleştirmektedir. Kendi çalışanları ile taslak tasarım çalışmalarından bina işletmesine kadar tüm süreçleri modelleyebilmekte bu doğrultuda bir projenin tüm yaşam döngüsü boyunca gerekli olan adımları verimli bir şekilde planlayabilmektedir.

Yapı ve yerleşim tasarımlarının üç boyutlu mimari, yapısal, elektrik ve mekanik dijital modeller ile çalışılması üstün koordinasyon sağlarken en az hata ile iş yapılmasına da imkân vermektedir. Üretim aşamasına aktarılan çalışmalar tüm yapı bileşenlerine kadar eksiksiz bir biçimde tanımlanabilirken satın alma, üretim ve paketleme aşamaları da aynı hassasiyetle yürütülmektedir.

DORÇE başarılı bir şekilde BIM ile idare ettiği bu süreçlerin içine iş planları ve maliyet kontrol gibi diğer boyutların katılımını da sağlayarak gerçek zamanlı inşaat yönetimi yapmaktadır.

image